Polityka prywatności

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Karolina Kopciewicz-Kozicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dental Trainer Karolina Kopciewicz-Kozicka, ul. Fieldorfa 14/15 03-984 Warszawa, NIP 5632308338, REGON 60508565.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są zbierane w celu wykonania zamówionej usługi: zakupu szkolenia online, ewentualnych reklamacji, kontaktu mailowego, zapisu do newslettera. 

Uprawnienia. RODO przyznaje kupującemu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraził kupujący

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień na platformie szkoleń online.

 1. IFirma –  wystawianie faktur  
 2. MailChimp – obsługa newslettera
 3. TAX PARENT Ewa Kołodziejska, – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,

Wszystkie podmioty, którym powierzane są dane osobowe kupujących szkolenia online gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

Dental Trainer dokłada wszelkich starań, by Twoje dane były bezpieczne. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości napisz proszę wiadomość email na adres szkolenia-online@dentaltrainer.pl.

Copyright © 2018 akademia.dentaltrainer.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea